bán nhà huyện Cần Giờ

Bí quyết mua bán nhà ở Cần Giờ

Bí quyết mua bán nhà ở Cần Giờ

Hãy để ý xem có ngôi nhà nào bên cạnh mái nhọn, có một góc nhọn chĩa về nhà bạn không, nếu có thì không nên mua. Nếu ngôi nhà, hoặc mảnh đất bên trái cao hơn thì rất tốt,