bán nhà huyện Củ Chi

Bí quyết mua bán nhà ở Củ Chi

Bí quyết mua bán nhà ở Củ Chi

Không nên làm nhà ở nơi núi cao dốc đứng, gần vực sâu khe lớn, hình thế núi sông hiểm trở, cảng sâu, cầu cao; nơi đất đai cằn cỗi, đá nhọn dựng đứng, hình thế hung hiểm… Phong thủy