cách âm

Căn nhà giá trị hơn nếu nó cung cấp được sự yên tĩnh

Căn nhà giá trị hơn nếu nó cung cấp được sự yên tĩnh

Sasha Hopkins, Giám đốc điều hành và trưởng phòng chiến lược tại The A Team Pro ở Melbourne cho biết sử dụng những vật liệu cách âm khi xây dựng hoạc cải tạo là cách tốt nhất để giảm tiếng