chi phí sinh hoạt

Mẹo có thể tiết kiệm tiền để mua nhà

Mẹo có thể tiết kiệm tiền để mua nhà

Những người thực sự bám vào tiền tiết kiệm của họ để mua một đôi giày hay một vài lon bia sẽ luôn tìm thấy một cách, nhưng đặt thêm một rào cản tại chỗ là một cách tuyệt vời

Có nên mua nhà một phòng ngủ?

Có nên mua nhà một phòng ngủ

Thông thường, bạn sẽ cần phải có ít nhất một khoản đặt cọc là 20% (đôi khi nhiều hơn) nếu căn nhà giảm xuống dưới ngưỡng 40 hoặc 50 m2. Bạn sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho thuế