giới thiệu nhà ở

Tham quan mua nhà bằng kính thực tế ảo

Tham quan mua nhà bằng kính thực tế ảo

Dựa theo giám đốc điều hành của Metricon, Victorian Housing Peter Langfelder, chuyến đi được thiết kế để đưa cho những người mua tiềm năng quen trải nghiệm này để bước đi quanh những khu vực giống với những ngôi