lập ngân sách mua bất động sản

Một số yếu tố lưu ý khi muốn đầu tư nhà đất

Một số yếu tố lưu ý khi muốn đầu tư nhà đất

Với những khu đất mang tính chất công nghiệp, bạn cũng nên đảm bảo khu vực này không ô nhiễm và kiểm tra nơi có dấu hiệu lưu trữ xăng dầu dưới lòng đất hoặc hóa chất đổ bỏ trong

Chuẩn bị trước khi đi săn lùng nhà

Chuẩn bị trước khi đi săn lùng nhà

Nhà cung cấp tiền cho vay mua nhà khuyên bạn nên tiết kiệm ít nhất 20% của giá bán đối với tiền gửi của bạn , mặc dù một số người cho vay sẽ chấp nhận tiền gửi ít nhất