nhà đất quận Bình Thạnh

Bí quyết mua bán nhà ở Bình Thạnh

Bí quyết mua bán nhà ở Bình Thạnh

Lưu ý nếu căn nhà là tài sản thừa kế của nhiều người thì việc mua bán phải được sự đồng ý của tất cả những người có quyền thừa kế. Nếu người bán có gia đình, việc mua bán