những quan tâm khi mua căn hộ

Lưu ý khi mua căn hộ

Lưu ý khi mua căn hộ

Nếu không được hoàn thiện sẵn thì những dự án căn hộ có bảo lãnh từ phía ngân hàng với việc trả lại tiền và cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi dự án hoàn thành không đúng tiến