ở tại cửa hàng

Yếu tố để biến cửa hàng thành một ngôi nhà

Yếu tố để biến cửa hàng thành một ngôi nhà

Nếu bạn quyết định biến cửa hàng thành ngôi nhà, thì Barber khuyên bạn nên trang trí lại mặt tiền của ngôi nhà. Chẳng hạn bạn có thể dán decals che lấp các cửa sổ và các bảng hiệu để